Mandel Invest AB

Inom Mandel Invest bedrivs konsulttjänster inom fastighetsekonomi och fastighetsutveckling gentemot externa kunder.

Företagets VD Peter Mandel har en 30-årig erfarenhet av svensk och utländsk fastighetsmarknad, med tidigare uppdrag som bl.a. VD på ett större fastighetsbolag samt rådgivare till svenska fastighetsbolag vid försäljningar i Holland och Spanien. Peter Mandel sitter i styrelsen för Fastighetsägarna avdelning Norr, Företagarna i Nacka/Värmdö samt ett antal externa företagsstyrelser.

Exempel på uppdrag utförda av Mandel Invest de senaste åren är rådgivning och projektledning vid omlokaliseringar, marknadsföringsansvar i större uthyrningsuppdrag, kontrolluppdrag vid nybyggnation samt förvaltning av kontorsfastigheter i utlandet åt svenska fastighetsbolag. För närvarande förvaltar Mandel Invest ett 10-tal industri- och kontorsfastigheter i Stockholmsområdet. Peter Mandel har också genomfört ett stort antal fastighetstransaktioner åt andra fastighetsbolag i prisklasser från 10-700mkr.

Våra kunder innefattar bl.a.
– KG Knutsson Fastighets AB
– Lundenhus AB
– Svenska Würth AB
– Projektgaranti AB
– Amsteldal Investment B.V.
– Entrada Fastighets AB
– Keyser Fastigheter AB
– SAS Fastighetsavdelningen
– Flinks Järn AB