Slakthusområdet

Stockholm Stad planerar att skapa ett nytt bostadsområde i Slakthusområdet, vid Globen. Mandel Fastigheter är en av flera fastighetsägare som är med i den tidiga planeringen av området och vi räknar med att bygga ca 40 lägenheter i bästa läge, centralt nära T-banan. Byggstart planeras till 2024.

Mer information kommer…