Samarbete med Stadsmissionen

Mandel Fastigheter ger genom Stockholms Stadsmission bidrag till deras Uppsökarteam som är en verksamhet som riktar sig till stadens mest utsatta. Målgruppen för verksamheten är främst missbrukare, psykiskt sjuka och bostadslösa. Uppsökarteamet arbetar med att söka upp behövande i trapphus, soprum och på gatan för att erbjuda hjälp.

Som boende i Mandel Fastigheter har du, i och med vårt stöd, möjlighet att kontakta Uppsökarteamet om du finner någon i eller i närheten av våra hus som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och behöver hjälp.

Observera att Uppsökarteamet inte ersätter polis eller ambulans. Är personen allvarligt sjuk eller hotfull, ring 112.
Stadsmissionens Uppsökarteam finns tillgängligt följande tider:
Måndag-fredag 09.00-01.30
Lördag-söndag, helgdagar 18.00-01.30

Uppsökarteamet nås på 020-78 78 60