Samarbete med Stadsmissionen

Mandel Fastigheter ger genom Stockholms Stadsmission bidrag till Nattjouren som är en uppsökande verksamhet som riktar sig till stadens mest utsatta. Målgruppen för verksamheten är främst missbrukare, psykiskt sjuka och bostadslösa. Nattjouren arbetar med att söka upp behövande i trapphus, soprum och på gatan för att erbjuda hjälp.

Som boende i Mandel Fastigheter har du, i och med vårt stöd, möjlighet att kontakta Nattjouren om du finner en någon i eller i närheten av våra hus som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och behöver hjälp.

Observera att Nattjouren inte ersätter polis eller ambulans. Är personen allvarligt sjuk eller hotfull, ring 112.

Nattjouren arbetar varje natt 15.00-02.00, fredag-lördag  20.00-07.00

Nattjouren nås på 020-78 78 60
help writing essays